: منتشر شد
: منتشر شد


با توجه به اهمیت این کتاب برای دانشجویان رشته های روزنامه نگاری و علوم ارتباطات، دانه برای این گروه از خوانندگان همچنان کتاب را با 30 درصد تخفیف عرضه می کند.: منتشر شد